Integritetspolicy

Denna integritetspolicy anger reglerna för insamling, bearbetning och användning av data Din personliga information som erhållits från nätbutiken Beli.pl springa i www.beli.p l (hädanefter webbplatsen) av Bela Galińska Paulina, vars säte ligger i ul. Gdańska 91/93 14A Łódź, Łódź poviat, vojvodskap ŁÓDZKIE (hädanefter kallad onlinebutiken) Onlinebutiken gör allt för att säkerställa respekt för din integritet och skydd av personlig information som tillhandahålls när du använder webbplatsen och gör köp inom butiken, och vidtar alla nödvändiga åtgärder för detta ändamål.

Vilken data samlas in av onlinebutiken automatiskt när du använder webbplatsen?

Onlinebutiken samlar inte automatiskt in någon data, förutom data som finns i cookies när du använder webbplatsen. Cookies är små textfiler som skickas av nätbutiken och lagras på din dator, som innehåller viss information relaterad till din användning av webbplatsen och nätbutiken. Cookies används av nätbutiken för att driva webbplatsen och för att ge dig möjligheten att ge dig intressant information och under köpprocessen, till exempel för att komma ihåg dina köp. Cookies som används av nätbutiken kan vara tillfälliga eller permanenta. Tillfälliga cookies raderas när webbläsaren stängs, medan permanenta cookies lagras även efter att du slutat använda webbplatsen och används för att lagra information som ditt lösenord eller inloggning, vilket snabbar upp och underlättar användningen av webbplatsen. I vilket fall som helst kan du blockera installationen av cookies eller ta bort permanenta cookies med hjälp av lämpliga alternativ i din webbläsare. Vid problem råder vi dig att använda webbläsarens hjälpfil eller kontakta tillverkaren av den webbläsare du använder. Utöver cookies kan Webbutiken även samla in data som vanligtvis samlas in av systemadministratörer. Internet som en del av den sk loggar eller loggfiler. Informationen i loggarna kan innehålla bl.a Din IP-adress, typ av plattform och webbläsare, internetleverantör och adressen till sidan där du gick in på webbplatsen. Vissa undersidor inom Webbplatsen och andra kommunikationsmedel med dig kan innehålla sk "Web beacons" (elektroniska bilder). Webbeacons låter dig ta emot information som till exempel IP-adressen till den dator där sidan som webbbeaconen placerades på laddades, sidans URL, sidans laddningstid, webbläsartyp, samt information som finns i cookies, för att utvärdera effektiviteten av våra annonser. Dessa data kommer att arkiveras och användas för statistisk analys och utvärdering av webbplatsanvändarnas globala trafik. Dessa uppgifter kommer inte att kombineras med de personuppgifter som du tillhandahåller.

Vilken data samlas in av onlinebutiken vid registrering och vid köp?

Webbutiken, vid köp och registreringsprocessen på webbplatsen, kommer att samla in följande personuppgifter från dig via webbplatsen och andra former av kommunikation:

1) efternamn och förnamn;

2) folkbokförd adress för permanent uppehållstillstånd;

3) korrespondensadress, om den skiljer sig från den registrerade adressen;

4) e-postadress;

5) telefonnummer.

Att tillhandahålla ovanstående uppgifter är frivilligt och kräver ditt samtycke, det är endast nödvändigt för genomförandet av ovan nämnda syften. Vi betonar att du inte behöver lämna dessa uppgifter om du inte vill använda de ovan nämnda alternativen.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och rätt att rätta dem. För att utöva denna rätt, använd alternativet under ditt konto eller från följande adress: kontakt@beli.pl , telefonnummer 6 04 944 554 . Att tillhandahålla ovanstående data är frivilligt, men nödvändigt för registrering och köp på webbplatsen.

Marknadsföring av nätbutiken

Om du har gett ditt samtycke (prenumeration på nyhetsbrevet), kommer den e-postadress som du har angett att användas för marknadsföringsändamål för Beli.pls egna produkter. Samtycket kan när som helst återkallas.
Vi kommer också att använda den information som vi samlar in under dina besök på vår webbplats (cookies) för remarketingändamål, det vill säga för syften relaterade till att visa attraktiva och skräddarsydda banners som visas på andra webbplatser.

Tillhandahållande av information

För att fullgöra avtalet kan nätbutiken dela data som samlats in från dig med följande enheter [data från partners, inklusive de med hjälp av vilka butiken uppfyller sina skyldigheter eller en indikation på typen av grupp av sådana partners, t.ex. budfirmor, betalsystemoperatörer, företag som hanterar klagomål etc. ]. I sådana fall begränsas mängden data som överförs till det minimum som krävs.

Om du vill återkalla ditt samtycke i detta avseende, vänligen skicka sådan information till kontakt@beli.pl

Dessutom kan informationen du lämnar göras tillgänglig för behöriga offentliga myndigheter, om så krävs enligt tillämplig lag.

Transaktionsdata, inklusive personuppgifter, kan överföras till PayLane Sp. z o. o. med säte i Gdańsk vid ul. Arkońska 6 / A3, postnummer: 80-387, KRS: 0000227278. i den utsträckning det är nödvändigt för att hantera betalningen för beställningen.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Du har möjlighet att se och redigera dina uppgifter när som helst som en del av webbplatsen, efter att ha loggat in med din e-postadress och ditt lösenord. I en situation där du glömmer ditt lösenord eller andra problem med att logga in, vänligen kontakta oss på: kontakt@beli.pl

Du har rätt att begära information om innehållet i de uppgifter som lagras om dig, samt rätt att begära ändringar, blockering eller radering av uppgifter samt rätt att rätta till fel, komplettera eller uppdatera dina uppgifter. Du har även möjlighet att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, vänligen kontakta oss på: kontakt@beli.pl .

Frågor och bekymmer

Frågor och reservationer angående denna integritetspolicy kan ställas till följande adress: kontakt@beli.pl .

close Koszyk

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password